Samarbeidspartnere

Karrierehuset er stolte over å kunne presentere gode samarbeidspartnere. Her ser du en oversikt over hvem vi samarbeider med og hva som er formålet med de ulike partnerskapene.

Improvement Group og Karrierehuset samarbeider om leveranser på leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling.

Dreamwork og Karrierehuset samarbeider på rekruttering og outplacement.

Grette er eksperter på arbeidsrett og Karrierehusets samarbeidspartner på juridiske tjenester.

Karrierehuset samarbeider med Tekna for å gi deres medlemmer karriereveiledning, samt være en sparringspartner på fag, bransje og nettverk.

Karrierehuset samarbeider med Parat for å gi deres medlemmer karriereveiledning, samt være en sparringspartner på fag, bransje og nettverk.

Codex Advokater er eksperter på arbeidsrett og Karrierehusets samarbeidspartner på juridiske tjenester.

Glasspaper er samarbeidspartner på kurs og rekruttering, fortrinnsvis innenfor IT-relaterte bransjer.

OffshoreCrew og Karrierehuset samarbeider på rekruttering og outplacement, fortrinnsvis på martime og offshore bransjer.

Temp-team og Karrierehuset samarbeider på rekruttering, karriereveiledning og outplacement.

Persolog Norge leverer personprofilanalyser og andre verktøy som Karrierehuset bruker i rådgivning, kurs, medarbeider- og lederutvikling.

Veksthuset og Karrierehuset samarbeider på rekruttering og outplacement.

Gullfjell Consulting er samarbeidspartner på lederutvikling og analyseverktøy.

Gjennom CSG samarbeider Karrierehuset om outplacement med partnere i hele verden.

People4u og Karrierehuset samarbeider på rekruttering, karriereveiledning og outplacement.

Centric og Karrierehuset samarbeider på rekruttering og outplacement.