Studierådgivning

Mange er usikre på hvilken studieretning de skal velge og det er et stort og viktig valg som skal tas for egen fremtid. Søknadsfristen til høyere utdanning er 15. april og tiden går fort…

Vi tilbyr studierådgivning hvor du vil få viktig veiledning og nødvendige verktøy du trenger for å ta de riktige valgene, og til å fullføre studieløpet på en god måte.

Vi kjenner godt til studiesteder og retninger i både Norge og utlandet og hva som kreves for å komme inn på de ulike studiene. Studierådgivningen inkluderer en profilanalyse med det anerkjente analyseverktøyet Persolog, slik at du kan øke sjansene for å velge et studium og en jobb som passer din naturlig atferd og personlighetsprofil.

 

I løpet av veiledningen vil du lære om:

  • Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut og hvordan skal du gjøre deg attraktiv?
  • Persolog – velg ett studie som resulterer i en jobb som matcher din profil
  • Gode utdanningsinstitusjoner, opptakskrav, jobbmuligheter og lønnsnivå
  • Viktigheten av karakterforbedring
  • Kortere kurs, nettstudier og annen kompetanseheving som gjør deg attraktiv som jobbsøker
  • Utenlandsstudier – generell informasjon om hvor man henvender seg og hvilke muligheter som finnes
  • Bør du ha deltidsjobb ved siden av studiene?
  • Hvordan planlegge studietiden for å få drømmejobben?

Studierådgivning kan du starte når det kan passe for deg, men det er viktig å huske på at søknadsfristen for høyere utdanning er 15.april og planlegge iforhold til det. Du finner oss i sentrum av Oslo, Karrierehusets lokaler ligger i Kristian IVs gate 13.

 

Vi arrangerer gjerne studierådgivningskurs på forespørsel, hvor minste antall er 4 deltakereSend forespørselen pr mail til: kurs@karrierehuset.no

 

Viktig info til deg som skal søke høyere utdanning:

Link til Samordna opptaks hjemmeside: www.samordnaopptak.no

Link til UTDANNING.NO: https://utdanning.no

Søknadsfrist for høgskoler og universiteter er 15. april.
Omprioritering av studievalg har frist innen 1. juli.
Politihøgskolen og noen masterstudier har frist 1. mars.
Link til www.forsvaret.no – studier og karrierevei i Forsvaret