Mange er usikre på hvilken studieretning de skal velge. Gjennom veiledning hos oss blir du mer bevisst på dine styrker, egenskaper, interesser og ønsker. Basert på dette kan vi komme med konkrete og realistiske forslag på riktig studieretning og senere karrierevei for deg.  I denne prosessen er det viktig for oss å få en kopi av ditt vitnemål, slik at vi finner fram til studier som er realistiske å søke deg inn på i tråd med opptakskrav på de enkelte studiene og poenggrenser fra fjorårets samordna opptak.

Vi kjenner godt til studiesteder og retninger i både Norge og utlandet og hva som kreves for å komme inn på de ulike studiene.

Viktig info:

Link til Samordna opptaks hjemmeside: www.samordnaopptak.no
Søknadsfrist for høgskoler og universiteter er 15. april.
Omprioritering av studievalg har frist innen 1. juli.
Politihøgskolen har frist 1. mars.
Link til www.forsvaret.no – studier og karrierevei i Forsvaret

Møt våre karriererådgivere >