Lønner det seg å studere?

Det er ikke alltid like lett å ta valget om en skal studere eller ikke studere. Det er viktig at det valget du tar er i tråd med din indre motivasjon og at det inspirerer deg til å komme i mål og nå resultater enten du velger fagbrev, bachelor eller master. Hva er det du gjør når tiden går uten at du tenker over det…. mest sannsynlig holder du da på med noe du trives med og er engasjert i. Husker du dette når du velger yrke?

Større sjanse for arbeid som engasjerer og interesserer deg

Ved å heve kompetansen vår i form av kurs eller studier vil det ofte være enklere å få mer ansvarsområder, utfordringer og oppgaver som er mer i tråd med dine interesser og egenskaper. Dette vil igjen bidra til videre utvikling og kompetanseheving, og du får utnyttet dine talenter, interesser og anlegg.

Større sjanse for å få drømmejobben med utdanning

Med utdanning vil du lettere ha mulighet til å nå drømmejobben, og du stiller oftest sterkere når det gjelder jobbsøking. Arbeidsgivere ser etter om du har den kompetansen du trenger for å kunne gjøre en god jobb, samtidig som det også er viktig at du har egenskaper som gjør sitt til at du passer inn i miljøet og rollen. Statistikker viser at nesten 4 av 5 arbeidsledige ikke har fullført videregående skole, slik at utdanning vil kanskje være den beste forsikringen mot arbeidsledighet du kan ha.

«Kunnskap er makt»

Kunnskap og kompetanse gir oss trygghet og selvtillit til å kunne mestre ulike problemstillinger, bearbeide informasjon, analysere og forstå sammenhenger. Uavhenging av hvordan vi tilegner oss kunnskap; høgskoler, kurs, fagbrev eller universiteter så vil vi lære en hel del gjennom arbeidet med studier og utdannelse, det være seg om vi skal bli tømrer eller lege.

Bygging av nettverk

Sosiale og profesjonelle nettverk vi bygger i studietiden er nettverk vi kan benytte senere i livet.

Utdanning er økonomisk lønnsomt

Selv om du etter endt studietid vil sitte med studiegjeld, vil de fleste utdannelser gi deg muligheten til å tjene tilbake det utdanningen har kostet deg. Og vel så det. Yrker som ikke krever utdannelse er i utgangspunktet ikke særlig godt betalt, mens de lukrative som krever en viss kompetanse, de er det.