Det er så uendelig mange muligheter. Hva skal jeg velge?

Hva er studieveiledning?

Studieveiledning er en prosess hvor du møter en av våre profesjonelle rådgivere i et personlig møte en-til-en.

Målet med prosessen er å kartlegge ulike studie- og yrkesalternativer både på kort og lang sikt ut ifra egenskaper, interesse og motivasjon i takt med samfunnets behov og krav

I samtalene rundt valg av studier er vi opptatt av å vie mye av tiden til å snakke om hva ulike yrker egentlig går ut på. Eksempelvis hva vil det si å være en prosjektleder, i bransjen for bygg og anlegg eller i IT bransjen?

I noen studier som er generelle, har du mange fremtidige valgmuligheter. Men hva om du brenner for dyr og dyrevelferd, og tar en utdannelse som dyrepleier, da blir veien lengre dersom du ønsker å bytte karriere senere i livet.

For noen er det lurt med en pause i forkant eller i løpet av studiene og det kan være lønnsomt å gjøre noe annet, men samtidig velge noe som bidrar til både større erfaring og styrker deg som kandidat.

Det er også et stort pluss om du har en jobb i tillegg til studiene. Hva slags jobb er det lurt å søke og hvilken type jobb gjør deg mer attraktiv som kandidat på vei til drømmejobben?

En viktig faktor i prosessen er analyseverktøyet Persolog. Det er ikke en personlighetstest, men en kartlegging som beskriver dine adferdstrekk som er universelle blant alle mennesker, og som det er svært viktig å ha innsikt i. Det er nyttig for en selv i forhold til hvilke egenskaper som er dine sterke sider.  Videre får du forståelsen av hvilke sider du må trene på for å tilpasse deg om. Det overordnede målet er å stake ut en kurs, og å gjøre valg, både på kort og lang sikt. Alt med den hensikt å oppnå det du ønsker deg.

Alle våre rådgivere har taushetsplikt og vi vektlegger tillit og fortrolighet i møte med den enkelte.

 

Har du lyst til å høre mer om dette?
Ta kontakt med Rådgiver Lene Ørbeck, telefon 92401100 eller mail lene.orbeck@karrierehuset.no