Vi gjør deg bedre i jobbintervju.

Gjennom en bevisstgjøring av dine styrker og din kompetanse hjelper vi deg med å bli tryggere i jobbintervjusituasjonen. Vi utfører intervjutrening der vi filmer og gjennomgår et fiktivt jobbintervju for å gjøre deg bevisst på din atferd og hvordan du svarer på ulike spørsmål. Vi går gjennom hvordan du på en god måte kan formidle og kommunisere din motivasjon, dine styrker, din kompetanse og ditt utviklingspotensial i jobbintervjusituasjonen.

Samtidig kan vi gi deg råd om spørsmål som bør stilles, antrekk, og generell fremtoning.

Les mer om vårt kurs i Intervjuteknikk.