Når du står ved et veiskille og jobben er blitt en pest og en plage, er det på tide å tenke nytt.

Ønsker du større eller mindre utfordringer, eller trenger du et nytt miljø? Hva er det som motiverer og engasjerer deg? Legger du om til en helt ny kurs, er det viktig å ta hensyn til dine naturlige egenskaper, kompetanse og interesser. Trenger du mer utdannelse eller kan du overføre den kompetansen du allerede har? Utfordringen ligger i å ta et valg som kjennes riktig i forhold til de utfordringene du trenger og ønsker. Mange er redde for at de ikke mestrer alle arbeidsoppgavene fra dag en. Du må regne med en læringsprosess for å kunne yte maksimalt i ny jobb.

5 råd for deg som vil starte på nytt

•    Søk jobber som trigger deg, hvor du vet du får de utfordringene du trenger
•    Søk deg til et miljø du tror du passer inn i og hvor du kan være delaktig
•    Alder er ingen hindring om du klarer å selge deg inn med kompetanse, erfaring og egenskaper
•    Gjør god research av firmaer du sender søknader til for å få et inntrykk av miljø og sammensetninger
•    Jobbsøk er salg, pass på at CV og søknad er et svar på stillingsutlysningen

Les mer i artikkelen Er jobben blitt en pest og en plage.