Persolog er et anerkjent profilanalyseverktøy som beskriver din individuelle atferdspreferanse.

Målet med prosessen er å bevisstgjøre deg på dine motivasjonsfaktorer og atferdstendenser. Du blir mer observant på hvem du er, hvordan du kan tilpasse deg ulike miljøer og hvilke arbeidsoppgaver som passer deg.

Persolog er et godt støtteverktøy i prosessen med å finne den rette jobben for deg.  Samtidig vil bevisstgjøringen du oppnår i løpet av kartleggingen kunne bidra positivt i søknadsprosessen, i jobbintervjuer, kollegialt og videre når du er ute i arbeidslivet.

Persolog:

  • Gjør deg bevisst på naturlige egenskaper
  • Gir en tendens på hvilken rolle som passer deg best
  • Gir en tendens på hvilke arbeidsoppgaver som passer best til deg
  • Gjør deg bevisst på hvilket miljø du passer best inn i
  • Et godt støtteverktøy for rådgiver
  • Gir deg en klarhet i salgssituasjonen som arbeidstaker
  • Gir deg en forståelse av hvordan du skal kommunisere med ulike typer mennesker