Karrierehusets digitale karriereplattform

Samle alle jobbsøkerdokumenter og -aktiviteter på samme plattform!

Karrierehuset tilbyr en nettbasert jobbsøkerportal som organiserer, profesjonaliserer og effektiviserer din jobbsøkerprosess. Portalen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Portalen tilbyr blant annet:

 • Job tracker: arkiver, kategoriser og administrer aktuelle stillingsannonser
 • CV-bygger med profesjonelle maler
 • Nettverksbygging med funksjonalitet knyttet til lagring og administrering av kontakter og bedrifter, samt predefinerte e-postmaler til bruk i utsendinger i eget nettverk
 • Automatisk søk etter nyttige fag- og nettverkseventer basert på geografi og egnedefinerte interesser
 • Læringssenter med tips og videoer til bruk i jobbsøkerprosessen
 • Stillingsdatabase: stillingssøk fra portalen via verdens største stillingsportal; Indeed
 • Supportsenter

Pris

Tilgang til den digitale jobbsøkerportalen prises basert på gitte tidsperioder. Du kan selv følge hvor lenge tilgangen varer i portalen, og denne kan enkelt forlenges dersom det skulle være behov for det.

 • 1 måned: 400,-
 • 3 måneder: 1 000,-
 • 6 måneder: 1 800,-
 • 12 måneder: 2 600,-

Bestilling av lisens:

Send epost til post@karrierehuset.no med kontaktinformasjon og ønske om varighet på lisensen.

Se her for mer informasjon: https://karrierehuset.careerjsm.com/