Hva er karriereveiledning?

Vi hjelper deg med å se dine muligheter, med kompetanse og verktøy som gjør oss i stand til å gi deg konkrete og verdifulle råd om din karriere. Karriereveiledning passer både for deg som har klare ambisjoner og vet hvor du vil, så vel som for deg som ikke er sikker på hva du ønsker enda.

I karriereveiledning sitter du sammen med en sertifisert karriererådgiver, og sammen kartlegger dere din kompetanse, erfaring og dine egenskaper for å komme fram til de viktige utfordringene i rett miljø. Med riktig karriereveiledning, reduserer du risikoen for feil karrierevalg og øker ofte nedslagsfeltet for jobbmuligheter du ønsker og velger å søke på.

Kartlegging og bedre oversikt over din faglige- og erfaringsbaserte kompetanse, vil gi deg bedre selvinnsikt og større muligheter på veien mot din nye jobb. Vi skreddersyr alltid karriereveiledningen ut i fra din ambisjon og ditt behov. Karriereveiledning og rådgivning passer for alle, uansett alder og jobberfaring.

Vi tilbyr

 • Veiledningssamtaler
 • Mentoring
 • Profilanalysen Persolog
 • Kompetansekartlegging
 • Digital karriereplattform
 • Profesjonell CV
 • Søknad og åpen søknad
 • Intervjutrening
 • Referansesjekk
 • Råd før forhandlinger i ansettelsesprosessen

På bakgrunn av din kompetanse, interesser, ferdigheter og profilanalysen Persolog gir vi konkrete råd om din nåværende og fremtidige karriere. Kompetansekartlegging og bevisstgjøring av din formal-, sosial og realkompetanse er utgangspunktet for en rådgivningsprosess preget av profesjonalitet og kvalitet. Vi garanterer en forsterket innsikt i egne muligheter og din profesjonelle merkevare. Vi går grundig gjennom profilanalysen din og gir deg konkrete innspill og råd på hvordan nå dine yrkesmål. Fokuset i Karrierepakke 1 er å gjøre deg bevisst din kompetanse, dine unike styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt. Dette for å fremme aktive og veloverveide valg for din karriere.

Antall rådgivningstimer: 3 timer rådgiving med en sertifisert karriererådgiver, i tillegg til oppfølging på mail og telefon ved behov.

Produkter:

Profilanalyse: omfattende Persolog-rapport

Konkrete råd om nåværende og fremtidig karriere

Pris Karrierepakke 1: 6 900,-

Manglende oppmøte, eller avbestilling mindre enn 24 timer før booket tid, belastes med kroner 750,-

For deg som ønsker å sikre en raskere vei ut i et nytt arbeidsforhold. Ved hjelp av en grundig kartlegging av deg og din kompetanse med anerkjente verktøy gir vi deg innsikt i hvilke holdninger, interesser og ferdigheter som kjennetegner deg. En solid oversikt over din faglige- og erfaringsbaserte kompetanse vil gi deg bedre selvinnsikt på veien mot din nye jobb.

Våre sertifiserte rådgivere skreddersyr din CV med spissede nøkkelkvalifikasjoner slik at ditt salgsdokument er konkurransedyktig i din bransje. Visste du at en rekrutterer i dag i snitt bruker 5 sekunder på å evaluere om CVen din er aktuell for en konkret stilling? Våre karriererådgivere vet hva som kreves for at nettopp din CV går gjennom nåløyet så fremt kvalifikasjonene ellers stemmer med kandidatprofilen til aktuell stilling. Vi hjelper deg også med å forfatte søknadsbrevet slik at innholdet spisses optimalt i forhold til aktuell stillingsutlysning. Videre gir vi råd og tips til forvaltning av din profesjonelle merkevare i sosiale medier, med et spesielt fokus på LinkedIn.

Vi hjelper deg med å kartlegge stillingsmarkedet, finne aktuelle stillinger som passer ditt kandidatur hvis aktuelt, og bistår med å analysere stillingsannonser slik at dine søknadspapirer treffer og spisses optimalt til aktuell stilling.

Antall rådgivningstimer: 4 timer rådgiving med en sertifisert karriererådgiver, i tillegg til oppfølging på mail og telefon ved behov.

Produkter:

Profilanalyse: omfattende Persolog-rapport

Lisens til digital karriereplattform

Skreddersydd CV

Søknadsbrev

Portrettfoto fra profesjonell fotograf til bruk på CV og LinkedIn

Pris Karrierepakke 2: 15 800,-

Manglende oppmøte, eller avbestilling mindre enn 24 timer før booket tid, belastes med kroner 750,-

For deg som ønsker å sikre en raskere vei ut i et nytt arbeidsforhold. Vi er din profesjonelle sparringspartner og rådgiver i forkant av og underveis i prosessen mot ny jobb. Kompetansekartlegging, spissing og profesjonalisering av CV og søknadsdokumenter, kartlegging av stillingsmarkedet, intervjutrening og bistand i forhandlinger med ny arbeidsgiver er essensen i Karrierepakke 3.

Ved hjelp av en grundig kartlegging av deg og din kompetanse med anerkjente verktøy gir vi deg bedre innsikt i hvilke holdninger, interesser og ferdigheter som kjennetegner deg. En solid oversikt over din faglige- og erfaringsbaserte kompetanse vil gi deg bedre selvinnsikt på veien mot din nye jobb.

Våre sertifiserte rådgivere skreddersyr din CV med spissede nøkkelkvalifikasjoner slik at ditt salgsdokument er konkurransedyktig i din bransje. Visste du at en rekrutterer i dag i snitt bruker 5 sekunder på å evaluere om CVen din er aktuell for en konkret stilling? Våre karriererådgivere vet hva som kreves for at nettopp din CV går gjennom nåløyet så fremt kvalifikasjonene ellers stemmer med kandidatprofilen til aktuell stilling. Vi hjelper deg også med å forfatte søknadsbrevet slik at innholdet spisses optimalt til aktuell stillingsutlysning. Videre optimaliserer vi din profesjonelle merkevare i sosiale medier, med et spesielt fokus på LinkedIn.

Vi hjelper deg med å kartlegge stillingsmarkedet, finne aktuelle stillinger som passer ditt kandidatur hvis aktuelt, og bistår med å analysere stillingsannonser slik at dine søknadspapirer treffer og spisses optimalt til aktuell stilling.

Vi ruster deg for å gjøre et godt intervju ved å fokusere på presentasjonsteknikk, samt trene på aktuelle caser og intervjusituasjoner.

Vi er din profesjonelle sparringspartner i forhandling med potensiell arbeidsgiver slik at du oppnår de beste betingelsene på kort og lang sikt. Vi kvalitetssikrer referansene dine og gir deg råd med tanke på hvilke referanser du bør benytte til ulike stillinger.

Antall rådgivningstimer: 7 timer rådgiving med en sertifisert karriererådgiver, i tillegg til oppfølging på mail og telefon ved behov.

Produkter:

Profilanalyse: omfattende Persolog-rapport

Lisens til digital karriereplattform

Skreddersydd CV

Søknadsbrev

Intervjutrening med eventuell caseløsning

Kvalitetssikring av referanser

Bistand i forhandlinger

Portrettfoto fra profesjonell fotograf til bruk på CV og LinkedIn

Pris Karrierepakke 3: 23 400,-

Manglende oppmøte, eller avbestilling mindre enn 24 timer før booket tid, belastes med kroner 750,-

Jobbgaranti er for deg som vil sikre en raskere vei ut i et nytt arbeidsforhold. Vi vil være din profesjonelle sparringspartner og rådgiver i forkant av og underveis i prosessen mot ny jobb.

Du vil møte en sertifisert og erfaren karriererådgiver som vil følge deg i to måneder gjennom jobbsøkerprosessen. Din rådgiver hjelper deg med alt fra utforming av en selgende og spisset CV, en LinkedIn-profil som gjør at riktig arbeidsgiver finner deg, skreddersyr selgende søknadsbrev og hjelper deg med intervjutrening og skreddersydd «elevator pitch»; hvordan presentere din profesjonelle merkevare slik at du og din kompetanse fremstår som attraktiv for potensiell arbeidsgiver.

Dette får du når bestiller Jobbgaranti: 

 • Sertifisert karriererådgiver
 • Profilanalyse gjennom det anerkjente analyseverktøyet Persolog
 • Tett oppfølging underveis via fysiske/digitale møter
 • Spisset og profesjonell CV
 • Hjelp til å finne aktuelle stillinger, åpne mulighetsrommet mot nye bransjer
 • Tilgang til digitalt jobbsøkerverktøy i 6 måneder
 • Selgende Linkedin profil
 • Skreddersydde søknadsbrev
 • Tips til rekrutterere og potensielle arbeidsgivere
 • Kompetansekartlegging
 • Klar og tydelig «elevator pitch»
 • Kvalitetssikring av referanser
 • Intervjutrening, presentasjonsteknikk og case trening
 • Bistand i forhandlinger med arbeidsgivere

Pris kr. 29.000,-
Dersom vi ikke innfrir garantien om ny jobb innen 6 måneder, betaler du kun kr 5.800,- av totalbeløpet.

Vilkårene for Jobbgaranti finner du her

Våre sertifiserte karriererådgivere skreddersyr din CV med spissede nøkkelkvalifikasjoner slik at ditt salgsdokument er konkurransedyktig i din bransje. Visste du at en rekrutterer i dag i snitt bruker 5 sekunder på å evaluere om CVen din er aktuell for en konkret stilling? Våre karriererådgivere vet hva som kreves for at nettopp din CV går gjennom nåløyet så fremt kvalifikasjonene ellers stemmer med kandidatprofilen til aktuell stilling. Vi hjelper deg med å forfatte det viktige søknadsbrevet slik at innholdet spisses optimalt i forhold til aktuell stillingsutlysning.

Antall rådgivningstimer: 1 timer rådgiving med en sertifisert karriererådgiver, i tillegg til oppfølging på mail og telefon ved behov.

Produkter:

Skreddersydd og spisset CV

Søknadsbrev

Portrettfoto fra profesjonell fotograf til bruk på CV og LinkedIn

Pris Karrierepakke Profesjonell: 7 900,-

Manglende oppmøte, eller avbestilling mindre enn 24 timer før booket tid, belastes med kroner 750,-

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal studere? Vurderer du å studere igjen etter noen år i jobb? Karrierehusets studieveiledning fremmer aktive og veloverveide valg for din fremtidige karriere.

Valg av studium er ikke bare et valg for de neste årene – det er et valg for resten av livet. Vi hjelper deg med å sette studievalget i et livsperspektiv. Hva slags jobber fører studiet til, og hvilke mulighetsrom gir studiet deg? Vi bevisstgjør deg på hva slags yrker som både motiverer og passer deg. Vi er samtidig oppdaterte på hva som skjer på jobbmarkedet; et svært viktig perspektiv når valg av fremtidig yrkesretning skal velges.

Profilanalysen Persolog bevisstgjør deg på dine naturlige egenskaper, og hva som motiverer deg. Den vil også si noe om hvordan du vil trives i ulike miljøer, og hvordan du vil passe til ulike yrker. Resultatet av analysen, samt orientering rundt fremtidens arbeidsmarked legges til grunn for å gi deg konkrete studieråd for å fremme dine fremtidige yrkesmål.

Antall rådgivningstimer: 3 timer rådgiving med en sertifisert karriererådgiver.

Produkter:

Profilanalyse: omfattende Persolog-rapport

Konkrete forslag til studieretninger og utdanningsløp

Pris Studieveiledning: 6 900,-

Manglende oppmøte, eller avbestilling mindre enn 24 timer før booket tid, belastes med kroner 750,-

Ja takk jeg vil gjerne vite mer om studieveiledning

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Intervjutrening i Karrierehuset foretas av en sertifisert karriererådgiver med spisskompetanse på rekrutterings- og intervjuprosesser. Intervjutreningen innledes med en profilanalyse i analyseverktøyet Persolog og gjennom en bevisstgjøring og en forsterket innsikt i dine styrker, ferdigheter og din sosial-, real- og formalkompetanse hjelper vi deg med å bli tryggere i intervjusituasjonen og sikre at du presenterer ditt kandidatur på best mulig måte. Vi utfører intervjutrening ved å gjennomgå et fiktivt jobbintervju for å gjøre deg bevisst din atferd og gir deg råd i forhold til hvordan du best besvarer ulike spørsmål. Vi går gjennom hvordan du optimalt kan formidle og kommunisere din motivasjon, dine styrker, din kompetanse og ditt utviklingspotensial i intervjusituasjonen. Vi gir deg råd i forhold til hvordan du spisser og definerer din kompetanse og dine nøkkelkvalifikasjoner opp mot aktuell stilling.

Antall rådgivningstimer: 3 timer

Produkter:

Persolog-rapport: omfattende profilanalyse

Konkrete råd for en optimal presentasjon av din profesjonelle merkevare

Rådgiving i forhold til eventuell caseløsning i forbindelse med intervjuet

Pris: 6 900,-

Manglende oppmøte, eller avbestilling mindre enn 24 timer før booket tid, belastes med kroner 750,-

Samle alle jobbsøkerdokumenter og -aktiviteter på samme plattform!

Karrierehuset tilbyr en nettbasert jobbsøkerportal som organiserer, profesjonaliserer og effektiviserer din jobbsøkerprosess. Portalen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Portalen tilbyr blant annet:

 • Job tracker: arkiver, kategoriser og administrer aktuelle stillingsannonser
 • CV-bygger med profesjonelle maler
 • Nettverksbygging med funksjonalitet knyttet til lagring og administrering av kontakter og bedrifter, samt predefinerte e-postmaler til bruk i utsendinger i eget nettverk
 • Automatisk søk etter nyttige fag- og nettverkseventer basert på geografi og egnedefinerte interesser
 • Læringssenter med tips og videoer til bruk i jobbsøkerprosessen
 • Stillingsdatabase: stillingssøk fra portalen via verdens største stillingsportal; Indeed
 • Supportsenter

Pris

Tilgang til den digitale jobbsøkerportalen prises basert på gitte tidsperioder. Du kan selv følge hvor lenge tilgangen varer i portalen, og denne kan enkelt forlenges dersom det skulle være behov for det.

 • 1 måned: 400,-
 • 3 måneder: 1 000,-
 • 6 måneder: 1 800,-
 • 12 måneder: 2 600,-

Bestilling av lisens:

Send epost til post@karrierehuset.no med kontaktinformasjon og ønske om varighet på lisensen.

Se her for mer informasjon: https://karrierehuset.careerjsm.com/

Vi motiveres av fornøyde kunder!
Her ser du to av våre fornøyde kunder Hanne og Bjørn og hva de sier om hvordan de har opplevd hjelpen og støtten de har fått fra våre rådgivere

“I 2019 var jeg i fast jobb, men trivdes ikke, og ønsket å “bytte beite”. Utfordringen var at jeg ikke visste hvilken type stilling jeg burde søke for å trives bedre. Jeg oppsøkte Hanne Paulsrud i Karrierehuset, for å få hjelp til å sortere tankene, og sette retning. Det viste seg å være den beste investeringen jeg kunne ha gjort! Vi hadde kun tre timer, og jeg er imponert over hvor effektive de var, og hvor mye jeg fikk ut av dem. Hanne satte i gang tankeprosessen hos meg allerede før første time (via mail), og de ulike metodene hun brukte i timene fikk meg til å forstå hvilke verdier som er viktigst for meg, både privat og på jobb. Dermed var det lettere å sette ny retning, og ikke minst ha disse verdiene med meg inn i søkeprosesser og intervjuer. Jeg er nå i ny jobb, og trives bedre enn på mange år!”

Hanne Vestøl

“Etter 44 år i arbeidslivet sto jeg for første gang i februar 2020 uten jobb. Som jobbsøkende over 60 år var jeg veldig usikker på situasjonen. For å komme tilbake i jobb fikk jeg hjelp av Karrierehuset og Kristin som min kontaktperson.

Det jeg fikk av støtte og hjelp av Kristin for å komme tilbake i jobb har vært helt uvurderlig. Ikke bare har Kristin hjulpet en nybegynner med å sette opp CV og søknader men hun har også vært en god støtte i en vanskelig situasjon.

Stor takk til Kristin og Karrierehuset for all hjelp og støtte.”

Bjørn Huseby

 • Kontakt oss for en uforpliktende prat

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Barbro Mosseng

Kommersiell leder og partner

barbro.mosseng@karrierehuset.no
Telefon: 934 62 389