Outplacement som del av en sluttpakke

Det er ingen tvil om at det norske arbeidsmarkedet har vært i ending det siste året. Ord som nedbemanning, permittering og sluttpakker har preget det norske mediebildet og er en realitet for mange. Nedbemanning er dessverre en nødvendighet for mange bedrifter i en vanskelig økonomisk situasjon og omstilling og effektivisering må til for at bedriftene skal overleve.

Havner bedriften i en slik situasjon bør de sørge for en ryddig prosess, slik at arbeidstakere og tillitsvalgte blir godt kjent med situasjonen og kan komme med innspill. Mangel på informasjon og en uryddig prosess kan gi økt usikkerhet for de ansatte, noe som igjen kan gi negative utslag på bedriften. Derfor kan både arbeidsgiver og de ansatte være tjent med en sluttpakke fremfor at arbeidsgiver kommer med oppsigelse. På denne måten vil bedriften slippe å definere hvem som skal slutte og kan i mange situasjoner være fordelaktig for en medarbeider som da selv får velge å slutte og opprettholde selvtillit og en god selvfølelse. Arbeidsgiveren vil få en mer oversikt og økonomisk kontroll dersom man tar sikte på å foreta en nedbemanning ved å tilby frivillige sluttpakker. Sluttpakker er ment for å gi økonomisk kompensasjon som kan bidra til at arbeidstaker opprettholder sin økonomi i søken etter ny jobb.

Det har vært mye diskutert i mediene hva en god sluttpakke er og her er meningene mange. For både arbeidstaker og arbeidsgiver er det viktig å være kreativ ved utformingen av mulige sluttpakker. Likevel er det noen elementer som bør være med. Dette kan være lønn i en viss tidsperiode som ikke behøver å være begrenset av oppsigelsestidens lengde, eller avtale om at deler av lønnsvederlaget ansees som en oppreisningserstatning. Det er også vanlig at det gis støtte til utdanningsformål eller outplacement/karriererådgiving.  Dette viser seg å være svært hensiktsmessig for begge parter. Det å miste jobben oppleves for de fleste dramatisk. En ting er det økonomiske aspektet ved det, men like viktig er det å føle at man bidrar i samfunnet, mestringsfølelse og det å identifisere seg med noe. Derfor kan det i en slik situasjon være viktig å ha en god rådgiver og nøytral sparringspartner gjennom en slik prosess. En rådgiver vil kunne gi støtte gjennom en personlig endringsprosess, synliggjøre kompetanse og gi innsikt i hvordan en skal gjøre seg attraktiv og synlig på arbeidsmarkedet. Samtidig vil en rådgiver kunne bistå med å holde motivasjonen oppe og være strategisk i jobbsøkerprosessen. Det viser seg tydelig at det å gi hjelp til selvhjelp i denne situasjonen har en stor verdi særlig over tid. For bedriftens del viser dette seg å være en fin måte å ivareta deres omdømme, bygge merkevaren sin og vise at man ivaretar og investerer i sine medarbeidere videre på best mulig måte. Dessuten vil du sikre at din tidligere ansatt vil få den beste hjelpen til å komme seg videre ut i jobb og dermed redusere negative følelser knyttet til bedriften og nedbemanningsprosessen.

Om du har spørsmål angående outplacement, karriererådgivning eller sluttpakker, ta gjerne kontakt med oss.

Mette Ljungquist Marstrander, rådgiver Karrierehuset

  • Kontakt oss for en uforpliktende prat

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.