Ny Jobb-Garanti – vilkår og slik fungerer det:

  • Ny Jobb-Garanti er for deg som kan dokumentere at du har blitt permittert eller har blitt oppsagt i løpet av de siste 6 månedene.
  • Ny Jobb-Garanti er for deg som er i jobb, men ønsker å se på nye muligheter på arbeidsmarkedet.
  • Din rådgiver følger deg i to måneder fra deres første møte, og er din partner gjennom jobbsøkerprosessen. Etter disse to månedene vil din rådgiver bistå deg i forbindelse med intervjuer og forhandlinger med ny arbeidsgiver i en periode på seks måneder, fra første møte.
  • Du betaler kr 2.800,- av totalbeløpet ved aksept av kjøp av karrierepakken. Restbeløpet på kr 19.200 faktureres når jobbtilbudet er mottatt, med 14 dagers forfall.
  • Ny jobb = betalt arbeid; herunder også engasjement, vikariat, midlertidig ansettelse og deltidsstillinger.
  • Vi avtaler før prosessen om et lønnsnivå du kan akseptere.
  • Vi avtaler før prosessen om et geografisk område du ønsker å jobbe i.
  • Du plikter å gi opplysninger til din rådgiver om samtlige prosesser du er/har vært i etter første møte, samt plikter å legge frem all dokumentasjon knyttet til resultater av disse prosessene i en periode på 6 måneder etter første møtet.
  • Du gjennomfører en kartleggingssamtale med en av våre rådgivere for å sikre at forventninger og vilkår er samstemte før vi starter. Karrierehuset forbeholder seg retten til å avslå fra å inngå samarbeid dersom vi ser at forventningene ikke er samstemte.
  • Vår jobbgaranti er oppfylt når du mottar et jobbtilbud innen 6 måneder etter første møte som oppfyller lønnsnivået som er avtalt og er innenfor det geografiske området som er avtalt.

Bestill en gratis og uforpliktende kartleggingssamtale i dag så er du allerede godt på vei