Lederutvikling – bli en bedre leder

Varighet: 2,5 dager

Et viktig mål i lederutvikling er å gjøre sosiale og relasjonelle ferdigheter bedre ved å skape en god forståelse for egen og andres adferd. Persolog profilanalyse er et sentralt verktøy i vårt lederutviklingsprogram.

Kurset tar for seg

  • Bevisstgjøring av egne styrker og begrensninger, samt utviklingsområder. Hvordan lede seg selv?
  • Bevisstgjøring og trening på de utfordringene man møter ved personalansvar
  • Hvordan delta aktivt i en prosess, organisere, utvikle og lede teamet på en effektiv måte
  • Hvordan selge inn og få aksept for budskap hos mennesker med forskjellig atferdsstil
  • Kunnskap om bedriftskultur, holdninger og utfordringer knyttet opp mot endringsprosesser
  • Lederteknikker; Persolog i ledelse og situasjonsbestemt ledelse

Dette kurset passer både for eksisterende ledere og medarbeidere som er på vei til å bli ledere. Kurset skreddersys for din bedrift slik at temaene og oppgavene blir så reelle som mulig for dine medarbeidere.

Pris per person: kr 18.500 ink. mva.

Instruktører vil være Jon Leiros og Linda Trandum Terjesen. Les mer om dem her. 

For påmelding til dette eller spørsmål, send mail til kurs@karrierehuset.no

Kontakt oss for mer informasjon >

Prestasjonsledelse

Varighet: 4 dager (5 dager med sertifisering)

Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse. Medarbeiderne bør ta ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling. Din jobb som salgssjef eller teamleder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.

Dagens suksesskriterier handler om å forstå atferd, tilpasse sin kommunikasjon og selge med sine sanser. Dette gjelder både mot medarbeidere og kunder. Dette studiet tar sikte på å hjelpe deg til å inspirere din stab for salg og service. Finne hvilke personlighetstrekk de beste selgerne har og hvordan du skal dyrke frem den beste serviceinnstillingen.

Dette programmet er for deg som:

• Ønsker å lede andre

• Ønsker egen personlig suksess

• Ønsker å sikre deg personlig suksess for å komme videre i karrieren

• Ønsker å selge med suksess for å maksimere salget

• Ønsker å lære å lede deg selv før du leder andre

• Ønsker å få grunnleggende innføring i atferdspsykologi og kommunikasjon

• Ønsker å få kjennskap til prestasjonsledelse

• Ønsker å bli salgssjef eller -leder

Pris per person: 33.750,- ink. mva. (Med sertifisering 36.000,- ink. mva.)

Instruktører vil være Linda Trandum Terjesen og Kay Ellingsen, les mer om dem her.

For påmelding til dette eller spørsmål, send mail til kurs@karrierehuset.no

Kontakt oss for mer informasjon >