Forhandlinger: Fra oppgavefordeling til kundekontrakter

Store deler av en leders hverdag handler om små og store forhandlinger. Enten det er budsjettavklaringer, store kundekontrakter eller hverdagslig fordeling av arbeidsoppgaver i avdelingen. Å forhandle slik at man oppnår ønsket resultat, med fornøyde parter på alle sider, er avgjørende for de fleste ledere. Kurset retter seg mot ledere med personal-, kunde- eller delegeringsansvar og gir verktøy og innsikt i hvordan man kan;

  • Styre en samtale i en bestemt retning
  • Få andre til å komme med konstruktive forslag
  • Oppnå ønsket resultat uten å befale / kommandere.

Kontakt oss for mer informasjon >