Er du på jobbjakt? Slik går du frem

Er du på jakt etter ny jobb? Da bør du få med deg noen tips på veien. Vi har tatt praten med Barbro Mosseng, Kommersiell Leder og Partner i Karrierehuset. Her kan du lese hennes tips til hva du bør tenke på når du søker jobb.

Hvor viktig er det du skriver i jobbsøknaden kontra CV for å bli kalt inn til intervju?

Både CV og søknad er viktig å gjøre seg flid med. Noe av det viktigste du bør tenke på når du utformer CVen din, er at rekrutterer raskt skal få tak i kompetansen din og nøkkel-kvalifikasjonene dine. CVen din bør være spisset til den konkrete stillingen du søker. Tenk på at rekrutterer ofte vil se på CVen din først, og dersom kompetansen din og profilen din vurderes som interessant, vil rekrutterer gå videre til å lese søknaden din.

Hva er viktig å få med i søknadsteksten og hva er passe lengde på en søknad?

Vær bevisst på at søknaden skal komplettere CVen din. Mens CVen i stor grad beskriver formalkompetansen din, har du i søknaden mulighet til å vise mer av hvem du er. Ikke gjengi det du har skrevet i CVen, men utdyp, eksemplifiser og forklar. Her bør du skrive om hva som engasjerer deg og hva du brenner du for, og hvorfor. Tenk på at at CVen på en måte beskriver fortiden din, mens søknaden skal presentere mer av fremtiden din; ikke bare beskriv hvilken kompetanse/erfaring du har, men skriv hva du har tenkt til å bruke denne kompetansen til fremover; og da spesielt i det selskapet du søker deg inn i. Hvordan vil selskapet dra nytte av din unike kompetanse, deg som person, ditt engasjement og dine kvalifikasjoner? Sørg for at det du skriver er relevant for selskapet og stillingen. Helt i starten på søknaden bør du si noe om hvorfor du ønsker å jobbe i akkurat dette selskapet. Det aller viktigste er at du får frem hvordan du møter arbeidsgivers krav og ønsker, hva du kan bidra med og hvorfor du har lyst på jobben. Si gjerne noe om relevant utenomfaglig engasjement. Noe som beskriver deg som person og hva du brenner for.

Gjør research på det aktuelle selskapet slik at du treffer godt med det du skriver. Se også på nettsiden på hvordan de skriver. Bruker de en formell tone? Eller et mer personlig og muntlig språk? Din søknad bør speile dette for å overbevise om at du passer inn i selskapets kultur. Tenk på at målsetningen med søknaden er å skaffe deg et intervju. Vekk interesse slik at de ønsker å ta en prat med deg.

Hvilke feil bør du unngå i søknadsteksten?

 • Sørg for at søknaden ikke er for lang. Forsøk å holde deg til en side.
 • Unngå å ha fokus kun på hva du skal få ut av jobben. Snu fokuset til hva du konkret kan bidra med for selskapet.
 • Ikke repeter det det du har skrevet i CVen. Søknadsteksten er en mulighet til å utdype og eksemplifisere, og vise engasjement og hva du brenner for.
 • Unngå klisjeer, og opplisting av superlativer og adjektiver. Presenter heller konkrete eksempler på hvordan du møter arbeidsgivers krav.
 • Vær nøye med å unngå skrivefeil og grammatiske blemmer.
 • Unngå masseproduserte og standardiserte søknader. Vær nøye med å skreddersy søknadsteksten til den aktuelle utlysningen. Start med en god analyse av utlysningen og sørg for at du forstår rollen og arbeidsgivers behov, og svar på dette i teksten din.

Hva er det arbeidsgiver ser etter i intervjuet?

Arbeidsgiver vil se etter om kvalifikasjonene dine og om du som person er en god match for stillingen og bedriften. Intervjuet er en anledning for arbeidsgiveren til å kartlegge også den sosiale kompetansen din, som gjerne handler om de personlige egenskapene til en søker. Helhetsinntrykket er avgjørende; kandidatens fremtoning, hvordan vedkommende kommuniserer, hvordan samtalen flyter og kjemien mellom den som intervjuer og kandidaten. Det vil handle om hvordan du passer inn i selskapet og kulturen, så vel som hvordan du vil passe til den aktuelle rollen.

Blir du innkalt til intervju, har du allerede gjort et solid inntrykk. Arbeidsgiver vil ønske å få bekreftet det inntrykket de sitter igjen med fra CV og søknad. De vil se etter blant annet:

 • Entusiasme og engasjement. Klarer du å overbevise om at du er genuint interessert i den aktuelle stillingen?
 • Din motivasjon for å søke stillingen – hvordan vil du bidra positivt for selskapet?
 • Samarbeidsevner, holdninger til kolleger/ledere, hvordan du vil passe inn i selskapets kultur
 • Evne til å kommunisere. Husk å prate tydelig og selvsikkert, og svar gjerne nyansert på spørsmål.
 • Resultater – hvilke resultater har du oppnådd tidligere og hva gjorde du for å oppnå disse?

Hvilke tabber bør du unngå under intervjuet?

1. Du stiller uforberedt. Intervjueren vil raskt avdekke om du ikke har satt deg inn i rollen og i selskapet. Møter du uforberedt, vil du lett fremstå som lite motivert for jobben.

2. Du spør om lønn, betingelser og goder i førstegangs-intervjuet. Det er vanlig at intervjuer spør deg om dine forventninger knyttet til betingelser mot slutten av første- eller annengangs-intervjuet.

3. Du snakker negativt om tidligere arbeidsgivere. Dette vil ofte slå negativt ut på deg som kandidat. Fremstå høflig og respektfull i din omtale av andre.

4. Du snakker deg bort. Sørg for å svare på spørsmålene, kom gjerne med eksempler, men hold deg til det som er relevant. Dette viser at du evner å skille mellom hva som er viktig og hva som er uvesentlig.

5. Du skryter uhemmet av egne prestasjoner. Vis edruelighet og vær ærlig med hva som var ditt bidrag i situasjonene du refererer til.

6. Kledsel: kle deg pent til jobbintervjuet. Vis respekt med antrekket du velger, og som et minimum bør du matche kleskoden til selskapet/avdelingen du søker deg til. Kle deg gjerne i noe du føler deg vel i, og unngå utfordrende antrekk.

7. Unngå å være passiv. Still gjerne spørsmål for å vise interesse og at du er nysgjerrig og motivert.

8. Vær bevisst kroppsspråk og fremtoning. Dette gjelder alt fra hvordan du sitter, gestikulerer, håndtrykk og øyekontakt. Dersom det er flere som intervjuer deg, tenk på at du bør ha blikkontakt med alle.

9. Sørg for at du ikke formidler et uriktig bilde av deg selv og din kompetanse. Dette er en kortsiktig strategi, og kan føre til at du får jobben på feil premisser. I verste fall får du en jobb du ikke passer til, og dermed vil mistrives med. Forsøk å fremstå som den beste versjonen av deg selv, men vær ærlig i dine svar.

Mange blir nervøse før de skal inn i intervju. Hvordan kan man trene seg til å bli mer selvsikker og komfortabel med situasjonen?

Det er helt vanlig å være nervøs i en intervjusituasjon, men det trenger ikke å være hemmende. Aksepter at nervøsiteten kan komme, og tenk at nervøsiteten kan bidra til å skjerpe prestasjonen din. For å mestre nervøsiteten, handler det mye om å oppnå trygghet i forkant av det du skal møte. Gode forberedelser er nøkkelen.

Minn deg selv på at du har blitt innkalt til intervjuet fordi du har gitt et solid inntrykk gjennom søknaden din, og for at du er kvalifisert og innehar den kompetansen arbeidsgiver er ute etter. Du har blitt innkalt til et møte for å bli kjent og for å fortelle om kompetansen din som allerede har vekket interesse hos arbeidsgiver. Det er i like stor grad du som skal vurdere om rollen og selskapet er en god match for deg. Sørg for å møte til intervjuet i god tid, slik at du får mulighet til å sette deg ned noen minutter i resepsjonsområdet før du blir kalt inn. Dette vil være en fin anledning til å reflektere over hva du skal møte, og finne roen før samtalen.

Sørg for å være svært godt forberedt. Forbered en presentasjon av deg selv på 3-4 minutter som er ditt svar på spørsmålet «kan du fortelle litt om deg selv». Har du en god struktur, og vet hva du vil fremheve, kan du enkelt bygge på denne dersom du får mer tid til rådighet i presentasjonen av deg selv.

Forbered suksesshistoriene dine, som er eksempler på utfordringer du har møtt og hvordan du løste disse, samt resultater du har oppnådd og hvordan du oppnådde disse. Disse historiene kan med letthet knyttes til og flettes inn som svar på spørsmål rundt styrkene dine, eller utfordringer du har møtt i tidligere roller.

Sørg for at du øver på «krevende spørsmål», slik som feil du har begått, konflikter du har opplevd, svake sider og utfordringer. Fjerner du usikkerheten til hva du skal svare på de krevende spørsmålene, kan noe av nervøsiteten dempes.

Be en venn eller en kollega om å intervjue deg, og legg ekstra vekt på spørsmål som du syns er utfordrende å svare på.

Ønsker du hjelp til å skreddersy CV og søknad? Sjekk ut vår karrierepakke: Profesjonell CV og søknadsdokument her
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

Barbro Mosseng
Kommersiell Leder og Partner
Send e-post
934 62 389

 

 • Kontakt oss for en uforpliktende prat

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.