Fem tips for å lykkes på intervjuet

Intervjuet er din mulighet til å fortelle arbeidsgiveren hvem du er, hva du kan bidra med og hvorfor du har lyst på jobben.  Les våre fem tips for hvordan du kan stille best mulig forberedt på ditt neste intervju.

1) Aller først, analyser arbeidsgivers krav og ønsker og vurder disse opp mot egne kvalifikasjoner og dine sterke personlige egenskaper. Skriv ned noen stikkord eller lag deg et dokument som skaper en oversikt. Hvorfor er nettopp du en god kandidat? Hva kan du bidra med?  Hva er fordelene ved å velge deg? Forbereder du deg godt på forhånd er det lettere å svare godt og reflektert på de spørsmålene som kommer.

2) Forbered en god egenpresentasjon på tre-fire minutter som er ditt svar på spørsmålet «kan du fortelle litt om deg selv?». Fokuser på hva du har av relevant erfaring og kompetanse for stillingen, og avslutt med å fortelle hvorfor du har søkt på stillingen og hva som motiverer deg ved bedriften.  Har du strukturen klar er det lettere å kutte ned dersom du bare får to minutter, eller å utdype dersom du får tildelt 15 minutter.

3) Lag deg en oversikt over relevante suksesshistorier- det vil si eksempler på små eller store utfordringer du har løst. Disse bruker du til å konkretisere svarene dine når du f.eks. blir spurt om styrker, situasjoner du har lært av eller bedt om helt konkrete eksempler på kompetanser du har brukt. Historier er lettere for mottaker å huske enn rene fakta og gjør at din kompetanse blir både levende og mest mulig konkret, i tillegg til at de bidrar til å skape et klarere inntrykk av hvem du er som person.

4) Forvent spørsmål rundt styrker og svakheter, hvordan du håndterer press og stress, feil du har begått, konflikter du har opplevd, hvilken rolle du typisk tar i et team, hva slags lederstil du foretrekker, hva som motiverer deg i hverdagen og hvordan andre (tidligere leder / noen som kjenner deg godt privat) ville beskrevet deg. Hvordan vil du svare på disse spørsmålene?

5) Forbered noen gode spørsmål til arbeidsgiver rundt innhold i stillingen, ansvar, opplæring og organisering. Spør gjerne hva intervjuerne selv liker best ved sitt arbeidssted, eller om de sitter igjen med noen spørsmål rundt deg og din kompetanse. Er de usikre på om du har rett kompetanse eller er rett person for jobben har du en mulighet for å trygge intervjuerne på dette der og da.

Forberedelsene er viktige – men intervjuet skal jo også gjennomføres på en god måte. Legg vekt på å skape kontakt med de(n) som intervjuer og sørg for at du vekker tillit med din atferd. Hvem du er som person er en viktig del av arbeidsgivers vurdering, så ikke vær redd for å være litt personlig i svarene dine, bare husk at det er forskjell på å være personlig og å være privat.

Lytt godt til spørsmålene de stiller og be eventuelt om avklaring dersom du er usikker på hva de spør om, det er også lov å tenke seg litt om før du svarer. Intervjuet er en dialog, ikke et forhør, og du bør også benytte anledningen til å finne ut om dette er den riktige jobben for deg. Helt til sist: husk at du er innkalt fordi arbeidsgiver faktisk har behov for en ny medarbeider. Den nye medarbeideren kan like gjerne være deg som en av de andre kandidatene.

Lykke til!

Skrevet av Hanne Galteland, Seniorrådgiver

  • Kontakt oss for en uforpliktende prat

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.