Den gode rekrutteringen

Gjennom mange års erfaring i HR-feltet, både som leder og spesialist, har jeg gjennomført flere tusen intervjuer med tilhørende feedback fra kandidater, og jeg ønsker å dele litt av mine erfaringer og observasjoner.

Der er mange teorier rundt området rekruttering. Jeg er av den oppfatning at gode resultater kommer gjennom planlegging, struktur og oppfølgning. Dette anser jeg som grunnleggende hvis man ønsker en rekrutteringsprosess med kvalitet.

Jeg har observert mange intervjuer hvor samtalen har manglet struktur og forberedelse.
For de fleste rekrutterere er ikke dette en bevist handling, men konsekvensen er den samme; en misfornøyd kandidat, som sitter igjen med en negativ opplevelse av virksomheten, og en frustrert leder som ser en tom kontorstol og arbeidsoppgaver som ikke blir løst.

Mitt fokus er alltid å finne den rette personen til jobben, men også å unngå de negative konsekvensene av en dårlig rekrutteringsprosess, både internt og eksternt. Personen som ikke fikk jobben er like viktig som den som fikk jobben.

Et annet viktig aspekt ved en rekrutteringsprosess er det faktum at mange kandidater ikke blir valgt fordi de ansvarlige for prosessen mangler nødvendig kunnskap og forståelse for hvilke egenskaper kandidaten besitter.

Når det er sagt, finnes det selvfølgelig mange som kan sitt håndverk. Fordi det er nettopp det rekruttering er, et håndverk. På samme måte som man blir en god tømrer, mekaniker eller gullsmed, krever rekrutteringsjobben en utdannelse, etterfulgt av tusenvis av timer i jobben for å få erfaring og for å bli en dyktig rekrutterer.

Jeg sitter med tilbakemeldinger fra mange av de kandidatene jeg har intervjuet som ikke fikk jobben, at de opplevde det som en seriøs og profesjonell prosess. Mange av disse kandidatene har i etterkant blitt gode ambassadører for bedriften ved å snakke godt om prosessen. I dag vet vi at et godt navn og rykte, og et godt nettverk, er avgjørende for å tiltrekke seg de beste kandidatene.

Hva kan gå galt?

  • Manglende forberedelse er den største fallgruven i en rekrutteringsprosess. Rekrutterer har ikke definert hva kandidaten skal utfordres på under intervjuet, og danner seg dermed et mangelfullt vurderingsgrunnlag for den videre prosessen.
  • Manglende kommunikasjonstilpasning (situasjons- og personbestemt).
  • Tidspress og ugunstige prioriteringer gjør at man får «presset» intervjuet inn i kalenderen.
  • Dårlig tilbakemelding, eller ingen.

Den gode nyheten er at det er hjelp å få. Det er heldigvis veldig mange profesjonelle som arbeider med rekruttering, som gjerne deler deres ekspertise og erfaringer. Og man må av og til være ydmyk nok til å akseptere at man kan bli bedre, selv om man har arbeidet i faget mange år.

Jeg er veldig takknemlig for de råd jeg har mottatt gjennom alle de årene jeg har arbeidet innenfor rekruttering, og når alt kommer til alt, er det både en økonomisk og personlig vinning forbundet ved å utføre sitt arbeid så profesjonelt som overhodet mulig.

Lasse Jansen, Karrierehuset

  • Kontakt oss for en uforpliktende prat

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.