Søknadsbrevet – selg deg inn!

Vi i Karrierehuset erfarer at mange av våre kandidater synes det er vanskelig å skrive gode jobbsøknader. Mange er usikre på hvilken informasjon som er relevant å inkludere i brevet, og hvordan brevet skal stiles og formuleres. Les mer

Åpne karrieretreff hos Karrierehuset!

Torsdag 31. oktober inviterer vi til Meet-up i form av en Karrierefrokost

På karrieretreffene tar vi opp ulike temaer som er høyaktuelle dersom du ønsker nye utfordringer i karrieren din eller tenker det ville være spennende med en karriere endring. Kanskje søker eller ønsker du ny jobb eller trenger hjelp med en annen jobbrelatert utfordring?

Bygg og utvid ditt eget nettverk

Nærmere 70% av rekrutteringene skjer i «det lukkede markedet». Dette vil si at 7 av 10 ledige jobber aldri utlyses, men besettes via nettverk. Kom på karrieretreffet og hør hvordan du selv kan bli en tydelig og målrettet nettverker i søkeprosessen mot ny jobb! Benytt anledningen til å treffe andre som er i samme situasjon, og utveksle erfaringer.

Velkommen til oss i våre lokaler torsdag 31.10. kl 08.00 

 

I høst inviterer vi til flere åpne meetups i form av både karrierefrokost og karrieretreff
Her tar vi for oss ulike temaer og setter søkelyset på mulige utfordringer vi alle kan møte i løpet av en jobbkarriere. Våre rådgivere, med sin spisskompetanse innen ulike fagområder, informerer, deler og gir et innblikk i hva vi leverer.

Les mer

Hvordan er din presentasjon av deg selv?

Se for deg at du har kommet gjennom nåløyet med din CV og søknad, og bedriften har invitert deg til et intervju hvor du får mulighet til å presentere deg selv og din kompetanse. Hvordan er din presentasjon av deg selv?

Når du sitter i et intervju er det positivt å ha øvd inn en god personlig presentasjon av deg selv på 3-4 minutter. I intervjusituasjonen har du en unik mulighet til å selge inn deg selv. Fokuser på at du skal hjelpe intervjueren til å forstå hvem du egentlig er og hva ditt bidrag til rollen og bedriften vil være. Les mer

Bruk av personlighetstest i rekruttering

Det er vanlig praksis i dag å benytte ulike tester i rekrutteringssammenheng, blant annet personlighetstester. En personlighetstest kan indikere hvordan du vil håndtere den definerte stillingen og resultatet er medvirkende for om jobben blir din eller ikke. Les mer

Kan nedbemanning være positivt?

Det å bli nedbemannet oppleves for de fleste som negativt både for de som må gå, de gjenværende arbeidstakere, bedriften og samfunnet generelt. Men kan en nedbemanning også være noe positivt? Les mer

Tips til deg som vil skifte beite

Ofte romantiserer man en karriere man kanskje ikke vet så mye om. Bruk internett og karriereportaler aktivt og finn så mye informasjon om yrket du drømmer om som mulig. Les mer

Gjør dine medarbeidere endringsdyktige

Bedrifter og mennesker lever i en verden av omstillinger og bevegelser. Er du opptatt av endringsvilje og evne som et konkurransefortrinn for å sikre fornøyde kunder, nye og eksisterende arbeidsplasser og lønnsom drift? Les mer