Referanser

Da Mondelez Norge AS gjennomførte et stort nedbemanningsprosjekt våren 2016, valgte vi Karrierehuset som leverandør av omstillingsprogrammer til de berørte ansatte. Vi opplevde sterk faglig profesjonalitet og tilstedeværelse gjennom hele prosjektet. På grunn av omfanget i prosjektet var det kritisk for oss med konfidensialitet i planleggingsfasen og ansvarsfølelse i gjennomføringsfasen. Dette ble svært godt ivaretatt av alle ressursene vi hadde kontakt med i Karrierehuset. Prosjektet ble gjennomført på relativt kort tid og vi er takknemlige for den tilstedeværelse og faglige kompetanse Karrierehuset stilte med, noe som bidro til at de ansatte fikk et godt bilde av hva profesjonell veiledning kan bidra til i en jobbsøkerprosess.

 

«Jeg er veldig fornøyd med kurset, og synes dere gjorde det lett forståelig og håndgripelig. Fine eksempler, gode analyser og nyttige metoder.»

«Vi har benyttet Karrierehuset i forbindelse med omstillingsprosesser. Karrierehuset oppfattes som en profesjonell støttespiller både i forhold til vår virksomhet, og ikke minst i forhold til den oppfølgingen og karriereveiledningen tidligere ansatte har fått.»

Mange organisasjoner, team og avdelinger har utfordringer med rolletilpasninger, kommunikasjon og adferd blant sine medarbeidere. Daglig leder i GPC, Torgil Stålberg, lot en av sine nøkkelmedarbeidere gjennomføre et individuelt DISC heldagskurs hos oss for å bevisstgjøre medarbeideren på sine motivasjons- og responsfaktorer, og for å få en bedre forståelse av hvordan han ble oppfattet av andre kollegaer i sin måte å kommunisere på.

«Etter DISC-kurset har min kollega blitt mer bevisst på hvordan andre responderer på hans atferd og kommunikasjon. Han har nå tilpasset seg slik at kommunikasjonen mellom ham og de andre ansatte er mer hensiktsmessig. Han fikk kartlagt hvilke atferdstrekk han har.

Resultatet av kurset var langt over forventet. Alle medarbeiderne gir nå tilbakemeldinger på at det nå er mye enklere å samarbeide.»

Vi har over en periode fått muligheten til å være sparringspartner og rådgiver for Ingram Norge i deres nedbemanningsprosess. Vi har vært med på flere prosesser for å bistå og hjelpe de ansatte med å finne veien videre i deres karriereløp.

«Under nedbemanningsprosessen ønsket vi å tilby de berørte profesjonell rådgivning i jakten på ny jobb. I etterkant har vi fått meget positive tilbakemeldinger fra de som har mottatt rådgivningen fra Karrierehuset. Spesielt har vi fått feedback på deres evne til å tilby et skreddersydd og fleksibelt opplegg ut fra den enkeltes behov. Karrierehuset blir oppfattet som en positiv og motiverende sparringpartner i den utfordrende situasjonen de nedbemannede er i.»