Rekruttering

Er du opptatt av verdiskapende rekruttering? Eller er du opptatt av at kompetanse handler om noe mer i tillegg til kunnskap? I et kunnskapsfokusert samfunn kan arbeidsgivere lett «se seg blind» på utdannelse, høyskoler og toppkarakterer når nye medarbeidere skal rekrutteres inn på laget for å bidra til vekst og utvikling. Hva med ferdigheter, erfaring og holdninger? Dette er ikke en enten-eller-tenkning, men mer et både-og perspektiv.

Vi er en samarbeidspartner innen rekruttering som formidler mennesker med kvalitet, og som er opptatt av gode onboarding-programmer som kvalitetsikrer veivalget besluttet av arbeidsgiver og arbeidstaker.

Feilansettelser er kostbart og derfor er det viktig å bruke nok tid på den krevende rekrutteringsprosessen. Den nødvendige kartleggingen av bedriftens behov og analyse av den aktuelle stillingen, er viktig. Den nye kandidaten som skal rekrutteres, bør ha ferdigheter utover formalkompetansen. Det kan være opparbeidet erfaring og oppnådde gode resultater, men vel så viktig er holdninger og verdier. Passer kandidaten inn i den bedriftskulturen som venter og er vedkommende den rette til å bidra til vekst og utvikling?

Vi hjelper mennesker og bedrifter til å finne hverandre i en god match med felles mål om å skape verdier, det er vi stolte av. Vi formidler konkurransedyktig arbeidskraft til ulike nivåer og stillinger i organisasjoner og ulike bransjer.

Vår stolthet er fundamentert i at rekruttering ikke er et venstrehåndsarbeid og «flytting» av CV fra store databaser uten kjennskap til kandidatene, men heller grundig og omfattende arbeid kombinert med evnen til å finne riktig person til riktig posisjon til riktig tid gjennom gode metoder og prosesser.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om samarbeid og hjelp i rekrutteringsarbeidet.

Ta kontakt med oss, for å få en oversikt over aktuelle kandidater.