Rekruttering

Er du opptatt av verdiskapende rekruttering? Eller er du opptatt av at kompetanse handler om noe mer i tillegg til kunnskap? I et kunnskapsfokusert samfunn kan arbeidsgivere lett «se seg blind» på utdannelse, høyskoler og toppkarakterer når nye medarbeidere skal rekrutteres inn på laget for å bidra til vekst og utvikling. Hva med ferdigheter, erfaring og holdninger? Dette er ikke en enten eller tenkning, men mer et både og perspektiv.

Karrierehuset er ikke et tradisjonelt rekrutteringsselskap, bemanningsselskap eller vikarbyrå.

Vi er en samarbeidspartner innen rekruttering som formidler mennesker med kvalitet, og som er opptatt av gode onboarding-programmer som kvalitetsikrer veivalget besluttet av arbeidsgiver og arbeidstaker.

Vår stolthet er at vi hver dag hjelper mennesker og bedrifter til å finne hverandre i en god match med felles mål om å skape verdier. Vi formidler til enhver tid konkurransedyktig arbeidskraft til ulike nivåer og stillinger i organisasjoner og ulike bransjer. Dette er kandidater som vi kjenner potensialet til gjennom god kartlegging, trening i arbeidserfaring og situasjonsbetinget adferd og agerende.

Vår stolthet er fundamentert i at rekruttering ikke er et venstrehåndsarbeid og «flytting» av CV fra store databaser uten kjennskap til kandidatene, men mer en solid forretningsforståelse kombinert med evnen til å finne riktig person til riktig posisjon til riktig tid gjennom gode metoder og prosesser.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om samarbeid innen kapasitetsutnyttelse og konkurransedyktig endringskompetanse.

Ta kontakt med oss, for å få en oversikt over aktuelle kandidater.