Kompetansekartlegging

I møte med bedrifter i omstilling legger vi vekt på grundig kompetansekartlegging som et viktig utgangspunkt for videre samarbeid. Våre erfaringer tilsier at en slik kartlegging utvider et for mange begrenset syn på en selv og muligheter i arbeidslivet. Vi benytter profesjonelle og effektive verktøy for å gi deg full oversikt over kompetansen til hver enkelt medarbeider. Det muliggjør en bedre utnyttelse av de ansatte, samt et overblikk over eventuelle kompetansebehov i bedriften.

Karrierehusets kompetansekartlegging gir bedriften:

 • Kompetansekart for hver ansatt som sikrer rask og effektiv kartlegging av bedriftens ressurser
 • Fullt organisatorisk speilbilde av bedriften: Virksomheter, avdelinger, stillinger og roller
 • Definerte ferdighetskrav til alle ovennevnte deler av bedriften
 • 180-graders vurdering av ferdigheter
 • Overføring av tiltak til individuelle handlingsplaner
 • Lederrapporter med full oversikt over organisasjonens kompetanse og GAP-analyse
 • Sertifikatoversikt
 • Avansert søkefunksjon for å sette sammen grupper med riktig kompetanse
 • Totalrapport over organisasjonens kompetansebeholdning

Fordeler for bedriften ved bruk av Karrierehusets kompetansekartlegging

 • Utviklingsmidler brukes mer målrettet og effektivt
 • Effektiv kommunikasjon og bevisstgjøring av individuelle ferdigheter
 • Profesjonell utvikling av bedriftens kompetanse