God endringsledelse gjør medarbeiderne både endringsvillige og -dyktige

Bedrifter og mennesker lever i en verden av omstillinger og stadige vekslinger. Er du opptatt av endringsledelse og vilje til omlegging og forbedring som et konkurransefortrinn for å sikre fornøyde kunder, nye og eksisterende arbeidsplasser og lønnsom drift?

Vi i Karrierehuset tenker omstilling som en beskrivelse av en rekke type endringer i arbeidslivet som påvirker ledere og medarbeidere på ulike arenaer og i ulike roller. Vårt utgangspunkt er endringer som en mulighet – enten behovet er stort og altomfattende eller lite, men påkrevet. Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt i virksomheter som står foran større endringer. Det kan omfatte rekruttering av nye ledere og medarbeidere eller kartlegging og utvikling av eksisterende kompetanseplattform. I andre tilfeller kan det dreie seg om nedbemanning eller avvikling der det er tvingende nødvendig for sikring og tilpasning av driften på kort og lang sikt. Uansett er det essensielt og avgjørende med fokus på god endringsledelse.

Vår filosofi er basert på sterk merkevareledelse som motiverer for nye veivalg og kloke omstillinger. Det er viktig å unngå og skape usikkerhet og motstand gjennom utydelig lederskap og tradisjonell opplevelse av norsk “skippertaks-mentalitet” og brannslukking som organisasjonskultur. Endringsledelse er en avgjørende kompetanse i en verden der rammebetingelsene er stadig mer ustabile.

Karrierehuset har solid kompetanse innen fagområdet.

Vi bidrar gjerne til å bygge et robust forandringsfundament og en endringsvillig organisasjonskultur hvor tilpasningsdyktige ansatte med endringskompetanse har vilje og evne til å takle uforutsigbarhet og raske skifter i en verden med store utfordringer for ledere og medarbeidere.

Les om våre kunders erfaringer med oss >

Endringsledelse