Omstilling handler om mer enn nedbemanning

Omstilling handler også om omstrukturering, ny teamplassering, kompetanseutvikling og lederutvikling.

Våre rådgivere har både ekspertise og erfaring innen ulike omstillingsprosesser i næringslivet.

Omstilling og nedbemanningsprosesser

Ønsker du som leder å få optimal aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig at du er bevisst på å gjøre dine medarbeidere trygge på omstillingsprosessen. Vi vil være din samarbeidspartner, og sammen sørger vi for at alle berørte parter føler seg godt ivaretatt og sikrer flyt i prosessen.

Til overtallige medarbeiderne kan vi tilby

  • Individuell kartlegging og rådgivning i et motiverende og inspirerende miljø utenfor arbeidsplassen
  • Få hver enkelt til å se mulighetene som finnes, fremfor begrensninger
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb
  • Sørge for god support og trygghet i prosessen

Lederutvikling

Våre profesjonelle karriererådgivere sørger for at din bedrift utvikler gode ledere. Vi jobber med sosiale og relasjonelle ferdigheter slik at fremtidige og eksisterende ledere får en bedre forståelse for egen og andres adferd. Se våre kurstilbud >

Vi skreddersyr alltid våre tilbud til hver enkelt bedrift.

Les om våre kunders erfaringer med oss >

Ta kontakt med oss idag så forteller vi mer

Barbro Mosseng
Kommersiell Leder og Partner

barbro.mosseng@karrierehuset.no
Telefon: 934 62 389