Ny jobb for de berørte

Ny jobb for de berørte

Ny jobb og veien videre for dine medarbeidere

Bedrifter, som tilbyr de berørte arbeidstakerne ekstern støtte og bistand i en omstillingsprosess, har en verdiskapende effekt både for bedriften selv, de gjenværende arbeidstakerne og de berørtes holdninger til bedriften. Ønsker du, som leder, å få den optimale aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig å være bevisst på og utvide den trygge sonen til dine medarbeidere med fokus på god personalhåndtering. Omstillingssituasjonen vil for svært mange innebære uro og usikkerhet, men samtidig føre med seg andre muligheter og ny jobb. Våre rådgivere er profesjonelle støttespillere i en omstillings- og nedbemanningsprosess og sørger for at alle berørte parter føler seg ivaretatt. På veien frem mot ny jobb gir en erfaren sparringspartner økt trygghet og større forutsigbarhet.

8 av 10 av våre kandidater kommer ut i ny jobb innen 6 måneder etter endt prosess

Til de overtallige medarbeiderne kan vi tilby

 • Individuell kartlegging og rådgivning i et motiverende og inspirerende miljø utenfor arbeidsplassen
 • Hver enkelt får hjelp til å se de ulike mulighetene som finnes og hva de skal fokusere på av helt konkrete aktiviteter
 • Hvordan den enkelte skal formidle sin kompetanse og erfaring videre og bli attraktive arbeidstakere på markedet i sin søken etter nye muligheter
 • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger, slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb
 • Utarbeidelse av CV og ulike søknader
 • Persolog profilanalyse. Analysen gir et rammeverk for bevisstgjøring uten å være en fasit, samt en bedre forståelse av egne og andres behov. Les mer om persolog her.
 • Intervjutrening for en potensiell ny jobb. Er du rett kandidat og er bedriften rett arbeidsgiver for deg?
 • En nøytral sparringspartner gjennom hele prosessen
 • Karrierehuset er i partnerskap med spesialister i rekrutteringsbransjen, noe som øker sjansen for raskt å komme ut i ny jobb
 • Karrierehuset har bemanningsavtaler med en rekke aktører i næringslivet, i et bredt spekter av bransjer

Vårt mål gjennom prosessen er å få de overtallige inn i et nytt arbeidsforhold, samtidig som vi jobber med egen utvikling og kompetanseheving.

 • Kontakt oss for en uforpliktende prat

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.