Advokathjelp og juridisk bistand

advokathjelp

Arbeidslivet er i stadig endring og mange blir truffet av oppsigelse på grunn av nødvendig nedbemanning. Prosessen er gjennomgripende og vanskelig både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er viktig at spillereglene for nødvendig nedbemanning følges og klarer arbeidsgiver det, vil de fleste som blir rammet forstå hvorfor de må gå. Behovet for hurtig endring må ikke veie tyngre enn hensynet til gjennomføring av en forsvarlig nedbemanningsprosess.  Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til saksbehandlingen i en nedbemannings-prosess. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Advokathjelp i denne forbindelse er derfor tilrådelig for å sikre at den gjennomføres på en korrekt måte.

Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Karrierehuset samarbeider med advokatfirmaene Grette og Codex. Deres advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger og bistår bedrifter og enkeltpersoner med juridisk hjelp i forbindelse med nedbemanningsprosesser.

I fellesskap med våre samarbeidspartnere kan vi belyse områder som:

  • Hvilke vurderinger må arbeidsgiver foreta i forkant av en nedbemanningsprosess?
  • Omstrukturering av bedriften
  • Driftsinnskrenkning
  • Permittering
  • Endringsoppsigelser
  • Sluttpakker ved nedbemanning
  • Nedbemanning ved oppsigelser
  • Arbeidsgivers styringsrett