Nedbemanning

Karrierehuset bistår i veiledning, planlegging og gjennomføring av en omstilling eller nedbemanning. En overordnet strategi er viktig for å nå målene for prosessene og det er avgjørende for om omstillingen eller nedbemanningen blir vellykket for de berørte partene.

Vi fasiliterer og gjennomfører:

  • Karriererådgivning
  • Rådgivning i forbindelse med sluttpakker
  • Lederstøtte
  • Medarbeiderutvikling
  • Workshops
  • Kommunikasjonsrådgivning
  • Bistand i juridiske spørsmål

Vårt mål gjennom hele omstillingen eller nedbemanningen er å få de overtallige inn i nytt arbeid i tillegg til egen utvikling og kompetanseheving.

Les mer om hva vi tilbyr overtallige medarbeidere her

Ta kontakt med oss idag så forteller vi mer

Barbro Mosseng
Kommersiell Leder og Partner

barbro.mosseng@karrierehuset.no
Telefon: 934 62 389