Nedbemanning

Karrierehuset bistår i veiledning, planlegging og gjennomføring av en omstilling eller nedbemanning. En overordnet strategi er viktig for å nå målene for prosessene og det er avgjørende for om omstillingen eller nedbemanningen blir vellykket for de berørte partene.

Vi fasiliterer og gjennomfører:

  • Karriererådgivning
  • Rådgivning i forbindelse med sluttpakker
  • Lederstøtte
  • Medarbeiderutvikling
  • Workshops
  • Kommunikasjonsrådgivning
  • Bistand i juridiske spørsmål

Vårt mål gjennom hele omstillingen eller nedbemanningen er å få de overtallige inn i nytt arbeid i tillegg til egen utvikling og kompetanseheving.

Les mer om hva vi tilbyr overtallige medarbeidere her

Ta kontakt med oss idag så forteller vi mer

Kristin Wahl
Seniorrådgiver og Partner

kristin.wahl@karrierehuset.no
Telefon: 412 56 644

Barbro Mosseng
Kommersiell Leder og Partner

barbro.mosseng@karrierehuset.no
Telefon: 934 62 389