Outplacement

Outplacement, den viktige støtten Karrierehuset gir til de berørte av en nedbemanning, viser seg ofte å være kritisk for en vellykket gjennomføring av en omstillingsprosess.  Det å engasjere ekstern bistand i denne fasen av omstillingen er positivt på flere måter. Det tillater bedriften å fokusere på forretningsstrategien og veien videre for bedriften og de gjenværende i virksomheten. Outplacement hjelper de berørte av en nedbemanning å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet, og gjennom kartlegging og karriereveiledning sikre en rask vei tilbake inn i nytt arbeidsforhold.

Outplacementtjenestene Karrierehuset leverer skreddersys til hver bedrift og hver kandidat. Noen outplacementløp går over noen få uker, mens andre løp strekker seg opptil 12 måneder. Kompetansekartlegging, karriererådgivning, intervjutrening, skreddersydd CV og søknad, støtte i forhandlinger med ny arbeidsgiver er viktige områder i en outplacementprosess.

Bedrifter som tilbyr de berørte arbeidstakerne ekstern støtte og bistand i en omstillingsprosess har en verdiskapende effekt både for bedriften selv, de gjenværende arbeidstakerne og de berørtes holdninger til bedriften.

Ønsker du som leder å få optimal aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig at du er bevisst på å gjøre dine medarbeidere trygge på prosessen. Vi vil være din samarbeidspartner slik at du som leder kan ha fokus på en riktig og rettferdig gjennomføring samtidig som bedriften opprettholder lønnsomhet og produktivitet. På denne måten blir bedriftens identitet og omdømme ivaretatt i takt med endringer i markedet.