Gjør dine medarbeidere endringsdyktige

Bedrifter og mennesker lever i en verden av omstillinger og bevegelser. Er du opptatt av endringsvilje og evne som et konkurransefortrinn for å sikre fornøyde kunder, nye og eksisterende arbeidsplasser og lønnsom drift?

Vi i Karrierehuset tenker omstilling som en beskrivelse av en rekke type endringer i arbeidslivet som påvirker ledere og medarbeidere på ulike arenaer og i ulike roller. Vårt utgangspunkt er endringer som en mulighet – enten behovet er rekruttering av nye ledere og medarbeidere, kartlegging og utvikling av eksisterende kompetanseplattform, eller nedbemanning og avvikling der det er tvingende nødvendig for sikring og tilpasning av driften på kort og lang sikt.

Vår filosofi er basert på sterk merkevareledelse som motiverer for nye veivalg og kloke omstillinger, mer enn å skape usikkerhet og motstand gjennom utydelig lederskap og tradisjonell opplevelse av norsk «skippertaksmentalitet» og brannslukking som organisasjonskultur.

Karrierehuset har solid kompetanse innen fagområdet.

Vi bidrar gjerne til å bygge et robust forandringsfundament og en endringsvillig organisasjonskultur hvor tilpasningsdyktige ansatte med endringskompetanse har vilje og evne til å takle uforutsigbarhet og raske skifter i en verden med store utfordringer for ledere og medarbeidere.

Les om våre kunders erfaringer med oss >