Ny jobb for de berørte

Ny jobb for de berørte

Ny jobb og veien videre for dine medarbeidere

Bedrifter som tilbyr de berørte arbeidstakerne ekstern støtte og bistand i en omstillingsprosess har en verdiskapende effekt både for bedriften selv, de gjenværende arbeidstakerne og de berørtes holdninger til bedriften. Ønsker du, som leder, å få den optimale aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig å være bevisst på og utvide den trygge sonen til dine medarbeidere.

Våre rådgivere er profesjonelle støttespillere i en omstillings- og nedbemanningsprosess og sørger for at alle berørte parter føler seg ivaretatt.

Til de overtallige medarbeiderne kan vi tilby

  • Individuell kartlegging og rådgivning i et motiverende og inspirerende miljø utenfor arbeidsplassen
  • Hver enkelt får hjelp til å se mulighetene som finnes, og hvordan de skal kunne formidle sin kompetanse videre og bli attraktive arbeidstakere på markedet
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger, slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb
  • Utarbeidelse av CV, søknader, Persolog profilanalyse og intervjutrening
  • En nøytral sparringspartner gjennom hele prosessen med fokus på ny jobb
  • Karrierehuset er i partnerskap med spesialister i rekrutteringsbransjen som øker sjansen for raskt å komme ut i ny jobb
  • Karrierehuset har bemanningsavtaler, med en rekke aktører i næringslivet, i et bredt spekter av bransjer