Hvordan gjøre en god nedbemanning?

Måten en nedbemanning blir håndtert på er essensielt for å bevare engasjement for de som blir igjen, en best mulig opplevelse for de som blir nedbemannet, i tillegg til å styrke bedriftens «employer branding». Norge er lite og bærer preg av at mange kjenner mange. Dette kan bety at en som sies opp den ene dagen, kan være en viktig person for bedriften i en annen sammenheng. Dermed er det viktig å gjennomføre en slik prosess på en profesjonell og god måte slik at alle berørte parter føler seg ivaretatt og rettferdig behandlet.

Karrierehuset har sett at det er noen fremtredende suksesskriterier for en god gjennomføring av en nedbemanning:

  • Tydelig og åpen informasjon og kommunikasjon rundt hendelsene og bedriftens situasjon for å sikre forståelse og aksept av denne
  • Troverdig og rettferdig begrunnelse for oppsigelser av de berørte
  • Vise til en tydelig handlingsplan og hvordan prosessen skal foregå, i tillegg til informasjon om juridiske rettigheter og muligheter videre
  • God oppfølging og tydelig ivaretakelse av alle berørte parter

Ønsker du som leder å få optimal aksept og støtte for endringstiltak i din bedrift, er det viktig at du er bevisst på å gjøre dine medarbeidere trygge på prosessen. Vi vil være din samarbeidspartner slik at du som leder kan ha fokus på en riktig og rettferdig gjennomføring samtidig som bedriften opprettholder lønnsomhet og produktivitet. På denne måten blir bedriftens identitet og omdømme ivaretatt i takt med endringer i markedene.

Til de medarbeiderne som er berørt av en nedbemanning kan vi tilby: 

  • Individuell kartlegging og rådgivning i et motiverende og inspirerende miljø utenfor arbeidsplassen
  • Få hver enkelt til å se mulighetene som finnes, fremfor begrensninger
  • Bevisstgjøring og overføring av positive holdninger slik at medarbeidere raskere kommer i ny jobb