Juridisk bistand

Nedbemanning er gjennomgripende og vanskelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Behovet for hurtig endring må ikke veie tyngre enn hensynet til gjennomføring av en forsvarlig nedbemanningsprosess. Juridisk bistand i forbindelse med en nedbemanningsprosess er tilrådelig for å sikre at den gjennomføres på en korrekt måte. Karrierehuset samarbeider med advokatfirmaet Codex Advokat Oslo AS som har lang erfaring med å bistå bedrifter og enkeltpersoner i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Sammen med vår samarbeidspartner kan vi belyse områder som:

  • Hvilke vurderinger må arbeidsgiver foreta i forkant av en nedbemanningsprosess?
  • Omstrukturering av bedriften
  • Sluttpakker ved nedbemanning
  • Oppsigelser ved nedbemanning
  • Endringsoppsigelser
  • Arbeidsgivers styringsrett