Nedbemanning

Karrierehuset bistår i planlegging og gjennomføring av omstillings- og nedbemanningsprosesser. Vi fasiliterer og gjennomfører karriererådgivning, rådgivning i forbindelse med sluttpakker, lederstøtte, medarbeiderutvikling, kurs, kommunikasjonsrådgivning og bistår i juridiske spørsmål. Vårt mål gjennom hele prosessen er å få de overtallige inn i nytt arbeid.